Fotografering

Fotografering sker under loppet av fotografer anlitade av Vansbrosimningen som kan komma att användas i marknadsföringssyfte för Vansbrosimningen och dess partners.