Fotografering

Fotografering sker under loppet av fotografer anlitade av Vansbrosimningen som kan komma att användas i marknadsföringssyfte Vansbrosimningen och dess partners. Deltagarfotografering sker vanligtvis efter målgång, mer information kommer.