Köp- och leverans­villkor

Köp

Anmälan är bindande och gäller när vi tagit emot betalning. Vid anmälan skickas en bekräftelse av köpet med e-post. Inom en vecka sänds inloggningsuppgifter ut till mina sidor. Deltagaren förbinder sig att följa deltagarvillkor. Det är inte tillåtet att delta i våra arrangemang i någon annans namn än ditt eget.

Vansbrosimningen förbehåller sig ensidigt rätten att vid extraordinära omständigheter som är utom Vansbrosimningens kontroll ställa in tävlingen eller ändra datum för tävlingen.

Vansbrosimningen förbehåller sig ensidigt också rätten att vid extraordinära omständigheter nedkorta aktuella distanser, ändra starttider, avbryta pågående tävling eller i övrigt ändra förhållanden för tävlingen.
Såsom extraordinära omständigheter avses exempelvis myndigheters förbud att genomföra tävlingen (på grund av rådande pandemi, allvarlig spridning av sjukdom eller av andra skäl), händelse av force majeure-karaktär som är utom Vansbrosimningens kontroll, andra yttre faktorer som exempelvis alltför låg vattentemperatur, alltför höga vattenflöden, åskväder eller andra omständigheter som skulle kunna medföra fara för liv, hälsa eller säkerhet för deltagare, funktionärer eller publik. I förtydligande syfte anges att covid-19 även framgent utgör en extraordinär omständighet som avses enligt denna punkt (till den del förbud eller påbud avseende covid-19 omfattas av myndighets beslut eller rekommendationer).
Beslut om inställd, avkortad, avbruten eller i övrigt ändrad tävling tas ensidigt av Vansbrosimningens tävlingsledning, i förekommande fall i samråd med relevanta myndigheter eller Svenska Simförbundet samt Svenska Triathlonförbundet.

Om tävlingen ställs in på grund av extraordinära omständigheter enligt ovan betalas femtio (50) procent av startavgiften tillbaka till deltagaren. Vansbrosimningen förbehåller sig rätten att behålla resterande femtio (50) procent av startavgiften för att täcka kostnader som redan uppkommit eller uppkommer trots att tävlingen ställs in.

Vid eventuell nedkortning av distans, vid avbruten tävling, ändrat datum för tävlingen eller övriga ändringar av tävlingen gäller ordinarie deltagaravgift (och sker således ingen återbetalning till deltagaren).

Betalning

Betalning sker online med kort eller Swish i svenska kronor. För kortbetalning använder vi NETS. Vi lagrar inte några kortuppgifter.
Dina personuppgifter skyddas med säker SSL kryptering mellan webbläsare och webbserver.
Vansbrosimningen är en allmännyttig ideell förening och redovisar inte moms.

Ångerrätt

Ångerrätten är undantagen vid anmälan till idrottsevenemang eller kulturevenemang. Det innebär att när anmälan/betalning är gjord är anmälan bindande. Erlagd avgift återbetalas ej. Alla undantag gällande ångerrätten kan du läsa om i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Motionsloppsförsäkring

Om du tecknat Folksams Motionsloppsförsäkring återbetalas hela deltagaravgiften vid sjukdom eller skada som förhindrar deltagande. Du måste visa upp ett läkarintyg som styrker orsaken. I Folksams Motionsloppsförsäkring ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller under tävling och under resan till och från arrangemanget. Motionsloppsförsäkringen gäller i 12 månader från teckningsdatumet och gäller i alla svenska motions- och tävlingsarrangemang.

Läs mer hos Folksam. Anmäl återbetalning av anmälningsavgift eller olycksfallsskada till Folksam på telefon: 0771-960 960. På sidorna försäkringar och anmälningsvillkor kan du ta del av våra fullständiga villkor.

Media

Genom anmälan i Vansbrosimningens lopp ger den deltagande sitt medgivande att intervjuer och film (rörlig bild) fritt får användas av Vansbrosimningen inom ramen för Vansbrosimningens nyhetsbevakning och marknadsföring. Rörligt material publiceras i Vansbrosimningen redaktionella och digitala kanaler som exempelvis hemsida, sociala medier och livesändning/TV-sändning. Vansbrosimningen är inte skyldig att meddela när denna medverkan ska ske.

Resultat

I och med anmälan till Vansbrosimningen godkänner du att uppgifterna får offentliggöras. Dina personuppgifter såsom namn, hemort, födelseår och klubb kommer att publiceras på internet och i tidningar.

Personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: Vansbrosimningens datapolicy

Var hanteras mina uppgifter?

Betalning, vi använder betalningslösningar från NETS och Swish. Uppgifter som vi lämnar till betalningsleverantören är ordernummer och belopp.

Kanslisystem, vi använder ett kanslisystem från Impleo. Systemet används för anmälan, administration, resultat och mina sidor. De uppgifter som hanteras är kundnummer, namn, personnummer/födelsedag, adress, epost, telefonnummer, anmälan och resultat.

Tidtagning, vi anlitar EQ-Timing för tidtagning. EQ-Timing hanterar namn, födelsedag, hemort, starttid, startnummer och startgrupp.
Nyhetsbrev, vi använder Mailchimp för utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som hanteras är namn och epost.

Resultat exporteras också till En Svensk Klassiker. En Svensk Klassiker ägs gemensamt av Engelbrektsloppet, Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. De uppgifter som exporteras är kundnummer, namn, personnummer, epost och resultat.

Vetenskapliga studier

Deltagarna i våra lopp blir till och från föremål för medicinsk forskning. Vansbrosimningens register är för denna typ av studier en tillgång. Registret kan samköras med information från register i t.ex. sjukvården, försäkringskassan och statistiska centralbyrån. Registerstudier påverkar inte och involverar inte den enskilde deltagaren. Forskare samlar och sammanställer avidentifierad information under sekretess. Resultat presenteras i vetenskapliga tidskrifter och i press. Sammanställningar sker i tabeller och ingen enskild kan identifieras.

För samma forskningsändamål kan även enkäter komma att sändas ut via e-post, där mottagaren själv får avgöra om hen vill delta.

Organisation

Vansbro AIK Simklubb
Järnavägen 14
786 33 Vansbro
Organisationsnummer 802440-8927
E-post info@vansbrosimningen.se
Telefon 0281-10622

Vansbrosimningen är ett registrerat varumärke som ägs av Vansbro AIK Simklubb.

Senast uppdaterad: 2021-10-01