Hållbarhet & miljö

Vi delar stiftelsen Håll Sverige Rents vision om att vårt land ska vara ”ett skräpfritt Sverige”. 

Ett hållbart evenemang

Hållbarhet och miljö  

Vansbrosimningen har tillsammans med övriga lopp inom En Svensk Klassiker valt ut fem områden av FN:s globala mål för hållbar utveckling som vi fokuserar lite extra på: 


God hälsa och välbefinnande.  Vansbrosimningen ska erbjuda något som motiverar rörelse för alla, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Tillsammans med övriga klassikerlopp kan vi inspirera till motion och träning året om.  

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
Vansbrosimningen är en ideell förening som jobbar tillsammans med det lokala föreningslivet. Vi betalar årligen tillbaka runt en miljon kronor till våra funktionärsföreningar, pengar som används till att skapa bra verksamheter för alla aktiva och som gör att det finns ett stort utbud i vår kommun. Vansbrosimningen ger också ett bidrag till ”Drogfri skolavslutning”.
Varje år genererar de fem klassikerloppen drygt 40 miljoner kronor totalt till det lokala föreningslivet. 

Hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna. 
Naturen är vår arena och den måste vi vara rädda om. Vår målsättning är att deltagare, övriga besökare samt våra egna funktionärer ska känna delaktighet i att hålla vår natur och bygd så ren som möjligt genom aktivt hänsynstagande till naturen i vardagen. Tävlingsbanan, Vanån och Västerdalälven, ska vara den rena källa som alla simmare förväntar sig.  

Vansbrosimningen jobbar aktivt med att minimera avfall i så stor grad som möjligt och all onödig plast ska succesivt försvinna. Vi hjälper deltagarna att sortera rätt och vi har nolltolerans mot nedskräpning.  

Vi upprättar samarbete med transportföretag för att reducera persontrafiken med egna bilar till evenemanget. 

Genomförande och partnerskap 
Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra partners, leverantörer, det lokala närings- och föreningslivet. Vi är stolta över att vara en del av En Svensk Klassiker och klassikerloppen  ska i ett nära samarbete stärka och utvecklas tillsammans.   

Blå kurbits
Blå kurbits

Vår miljöpolicy

Vår målsättning är att deltagare, övriga besökare samt våra egna funktionärer ska känna delaktighet i att hålla vår natur och bygd så ren som möjligt genom ett aktivt hänsynstagande till naturen i vardagen. Tävlingsbanan, Vanån och Västerdalälven, ska vara den rena källa som alla simmare förväntar sig.

Vi vill uppnå dessa mål genom:

  • Utbildning och information om ett aktivt miljöarbete.
  • Samarbete och utbyte med andra miljöaktörer.
  • Minimera avfall i så stor grad som möjligt.
  • Upprätta samarbete med transportföretag för att reducera persontrafiken med egna bilar till evenemanget.
  • Följa upp och förbättra vårt miljömål genom ett fortsatt strukturerat och planera

Res grönare

Vi uppmanar deltagare och besökare att i största möjliga mån resa kollektivt eller samåka till vårt evenemang. 

Illustrerad bild av ett turkost monster som samlar skräp