Diplom

Diplomet med namn och tid finns att hämta på arenan/målområdet i anslutning till tävlingskansliet.

Flerårsdiplom* skickas ut efter evenemanget.

Glömde du bort att hämta ditt diplom? Då kan du skriva ut det själv från ”Mina Sidor”.

* Från och med den tionde gången du simmar får du ett särskilt flerårsdiplom var femte år. Diplomet skickar vi hem till dig efter evenemanget. Saknar du ditt flerårsdiplom? Kontakta oss på telefon 0281-106 22 eller mail info@vansbrosimningen.se.