Borttappade saker

Upphittade ägodelar återfinns mot beskrivning vid tävlingsinformationen under pågående evenemang och på Vansbrosimningens kansli efter avslutat evenemang till och med 31/8.

Kontakta vårt kansli på info@vansbrosimningen.se eller 0281-106 22 med ditt namn, startnummer och beskrivning på vad du saknar. Porto betalas av mottagaren. Tillhörigheter som inte hämtats ut eller efterfrågas, skänks till välgörenhet.