GDPR

Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) har du rätt att få dina personuppgifter bortplockade från våra listor och system. Kontakta oss så hjälper vi dig med det.

Hör då av dig via info@vansbrosimningen.se alternativt tel. 0281-106 22

OBS!
Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR).

Läs vår Datapolicy.

Läs våra Köp- och anmälningsvillkor.

Tänk på att när vi plockat bort dina personuppgifter så försvinner även din historik. Detta innebär att om du återkommer till oss i framtiden så kommer du inte att kunna se tidigare lopp och inte skriva ut gamla diplom. Du kommer inte heller att kunna tillgodoräkna dig antal tidigare lopp för att få flerårsrabatt.

När vi tar bort dig från våra listor och system så anonymiserar vi ditt resultat, i resultatlistor kommer det exempelvis att stå ”Anonym Anonym 01:14:33”. Detta gör vi för att inte påverka resultatet och övergripande statistik, till exempel antal kvinnor eller antal 50-åringar i ett visst lopp. Du kommer inte heller automatiskt att få nyhetsbrev och utskick med information.