Chipregistrering

Tidsregistrering via chip som sitter runt din handled sker vid start och mål.

Under Vansbro 10K  registreras mellantider på depåerna.