Återbetalning

Anmälan till våra lopp är bindande och ingen återbetalning görs om du ångrat dig och inte längre vill delta. Om du inte kan delta beroende av skada eller sjukdom och du har en giltig försäkring hos Folksam (Motionsloppsförsäkring Bas eller Motionsloppsförsäkring Stor) så vänder du dig till Folksam så hjälper de dig vidare.

Du kan även göra en överlåtelse av din startplats. Överlåtelseperioden är öppen från 1/5 fram till tävlingsdagen. På Mina sidor kan du skapa en överlåtelsekod som du sedan ger till köparen av din startplats. Koden ger köparen rätten att överta din start. Tänk på att det kan ta några dagar efter att anmälan är gjord tills din start syns under Mina Sidor.