fbpx
 • 13.1° Lufttemperatur
 • 13.3° Västerdalälven
 • 13.5° Vanån

Tävlingsregler

Öppet vatten-lopp & Swimrun

Viktigt att känna till

Vansbrosimningens lopp i öppet vatten är indelade i motion- respektive elittävling. Samtliga deltagare blir ombedda att godkänna Vansbrosimningens tävlingsregler i samband med anmälan.

Regler för motionstävlingen

Öppet vatten-loppen

Motionstävling – öppet vatten

Med motionstävling avses startgrupper från och med startgrupp 3 i Vansbrosimningen 3000 meter, från och med startgrupp 2 i Vansbro Halvsim 1500 meter, från och med startgrupp 2 i Vansbro Tjejsim 1000 meter samt Vansbro Kortsim 1000 meter, Vansbro Ungdomssim 1000 meter och Vansbro Öppen Älv 3000 meter.

Utrustning

 • Våtdräkt får användas.
 • Vansbrosimningens simmössa ska bäras under hela loppet.
 • Om den tävlande använder egen simmössa ska Vansbrosimningens simmössa bäras utanpå den egna.
 • Handskar, strumpor och huva i neoprenmaterial är tillåtet.

 

Distans Temp. Neoprenhuva rekommenderas Våtdräkt tillåten
3000 m 14-21˚C Nej Ja
1 500 m 14-21˚C Nej Ja
1 000 m 14-21˚C Nej Ja
Distans Temp. minimum Neoprenhuva tillåten Våtdräkt rekommenderas
3000 m 14˚C Ja Ja
1 500 m 13˚C Ja Ja
1 000 m 12˚C Ja Ja
Inställt lopp Under 12˚C
Distans Temp >= Neoprenhuva tillåten Våtdräkt rekommenderas
3000 m 22˚C >= Nej Nej
1 500 m 22˚C >= Nej Nej
1 000 m 22˚C >= Nej Nej

Startregistrering

Simmare måste passera genom startfållan för att registreras för start. Simmaren placerar handen med tidtagningschipet mot registreringsenheten vid ingång till startfållan. Individuell start tillämpas.

Tidtagning

Armbandet med tidtagningschipet ska fästas runt valfri handled enligt instruktioner på chipet och/eller speakers kommando. Tiden startar när simmaren placerar handen med tidtagningschipet mot tidtagningsenheten vid utgången från startfållan.

Målgång

Sluttiden registreras när simmaren placerar handen med tidtagningschipet mot tidtagningsrampen ovanför mållinjen.

Banan

Simmare ska följa av arrangören markerad bana. Simmare som simmar utanför banmarkering diskvalificeras av tävlingsdomare. Vansbrosimningen reserverar sig för eventuella ändringar av bansträckningen på grund av för låg vattentemperatur eller för hög vattenföring. Banan kan komma att ändras i både sträckning och längd.
Ingen återbetalning sker i dessa fall.
Valfritt simsätt.

Simmare har möjlighet att vila sig vid säkerhetsbrygga/båt. Simmare får dock inte röra sig i banans längdriktning på annat sätt än via simning.

Simmare kan plockas av banan om säkerhetspersonal/tävlingsläkare bedömer att simmaren är i för dåligt skick att fortsätta.

Simmare som bryter loppet

Simmare som avbryter tävlingen måste överlämna badmössa till funktionärer.

Avbruten tävling

Tävlingsledningen kan avbryta pågående lopp på grund av yttre extraordinära omständigheter, som exempelvis kraftigt åskväder. Tävlingsledningen beslutar också om tävlingen kan återupptas.

Avkortad/inställd tävling

I de fall tävlingen inte går att genomföra på grund av för låg vattentemperatur (enligt nedanstående tabell) eller för hög vattenföring. Beslut om inställd tävling tas av tävlingsledningen i samråd med Svenska Simförbundet. Om loppen tvingas ställa in på grund av extraordinära omständigheter betalas 50% av startavgiften tillbaka., vid eventuell nedkortning av distanserna gäller ordinarie deltagaravgift.

Temperaturgränser för genomförande av ordinarie distanser i motionstävling

Resultat

Liveresultat publiceras kontinuerligt under pågående lopp. Resultatlista publiceras efter tävlingarna är avslutade på Vansbrosimningens hemsida.

Registrering

Samtliga anmälningar registreras i vårt datasystem och offentliggörs med namn, ort och klubb på vår hemsida (vansbrosimningen.se) och på webbplatsen för En Svensk Klassiker. I och med anmälan till Vansbrosimningen godkänner du att uppgifterna får offentliggöras. Vansbrosimningen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan medgivande.

Åldersgräns

Åldersgräns för Vansbrosimningen, Vansbro Halvsim, Vansbro Tjejsim, Vansbro Ungdomssim och Vansbro Kortsim är från det år du fyller 10 år.

Bilder och filmer

Genom anmälan i Vansbrosimningens lopp ger den deltagande sitt medgivande att bild, intervjuer, film (rörlig bild) fritt får användas av Vansbrosimningen inom ramen för Vansbrosimningens nyhetsbevakning och marknadsföring. Stillbilder och rörligt material publiceras i Vansbrosimningen redaktionella och digitala kanaler som exempelvis hemsida, sociala medier och livestream/TV-sändning. Vansbrosimningen är inte skyldig att meddela när denna medverkan ska ske.

Regler för elittävlingen

Öppet vatten-loppen

Med elittävling avses startgrupp 1-2 i Vansbrosimningen 3000 meter, startgrupp 1 i Vansbro Halvsim 1500 meter och startgrupp 1 i Vansbro Tjejsim 1000 meter. Observera att herr- och damsegraren i Vansbrosimningen 3000 meter koras i startgrupp elit 1 herr och elit 1 dam. För start i elit 1 krävs simklubbstillhörighet. Observera att från 2017 krävs Svenska Simförbundets licens i öppet vatten i Vansbrosimningen 3000 m startgrupp 1-2, Vansbro Halvsim 1500 meter startgrupp 1 och i Vansbro Tjejsim 1000 meter startgrupp 1.

Utrustning

 • Våtdräkt får användas, se tabell nedan.
 • Vansbrosimningens badmössa med startnummeretikett ska bäras under hela loppet.
 • Om den tävlande använder egen badmössa ska Vansbrosimningens badmössa bäras utanpå den egna.
 • Badmössan ska placeras på huvudet med startnummeretiketten framtill.
 • Handskar och strumpor är inte tillåtet.

 

Distans Temp. Neoprenhuva tillåten Våtdräkt tillåten
3000 m 14-21˚C Nej Ja
1 500 m 14-21˚C Nej Ja
1 000 m 14-21˚C Nej Ja
3000 m 13˚C Ja Ja
1 500 m 13˚C Ja Ja
1 000 m 12˚C Ja Ja
Inställt lopp Under 12˚C
Distans Temp >= Neoprenhuva tillåten Våtdräkt tillåten
3000 m 22˚C >= Nej Nej
1 500 m 22˚C >= Nej Nej
1 000 m 22˚C >= Nej Nej

Startregistrering

Simmare måste passera genom startfållan där simmaren registreras för start. Simmaren placerar handen med tidtagningschipet mot registreringsenheten vid ingång till startfållan. Repstart tillämpas i Vansbrosimningen 3000 m, för startgrupp 1 och 2, Vansbro Halvsim 1500 m, startgrupp 1 och Vansbro Tjejsim 1000 m, startgrupp 1.

Tidtagning

Armband med tidtagningschip ska fästas runt handlederna enligt instruktioner på deltagarkuvertet och/eller speakers kommando. Tiden startar på speakers kommando.

Målgång

Sluttiden registreras när simmaren placerar handen med tidtagningschipet mot tidtagningsrampen ovanför mållinjen.

Måldomare/målkamera

Måldomare är placerade i linje med målet för att kunna bedöma simmares placering. Målkamera är placerad i linje med målet. Bilderna är endast avsedda för tävlingsorganisationen och publiceras inte offentligt.

Banan

Simmare måste följa av arrangören markerad bana. Simmare som simmar utanför banmarkering diskvalificeras av tävlingsdomare. Simmare får inte ha kroppskontakt med medtävlande som påverkar den medtävlandes simförmåga. Tävlingsdomare kan varna och diskvalificera tävlande. Vansbrosimningen reserverar sig för eventuella ändringar av bansträckningen på grund av för låg vattentemperatur eller för hög vattenföring. Banan kan komma att ändras i både sträckning och längd.Ingen återbetalning sker i dessa fall.

Valfritt simsätt.

Simmare har möjlighet att vila sig vid säkerhetsbrygga/båt. Simmaren får däremot inte röra sig i banans längdriktning på annat sätt än via simning.

Simmare kan plockas av banan om säkerhetspersonal/tävlingsläkare bedömer att simmaren är i för dåligt skick att fortsätta.

Simmare som bryter loppet

Simmare som avbryter tävlingen måste överlämna badmössa till funktionärer.

Avbruten tävling

Tävlingsledningen kan avbryta pågående lopp på grund av yttre extraordinära omständigheter, som exempelvis kraftigt åskväder. Tävlingsledningen beslutar om tävlingen kan återupptas.

Avkortad/inställd tävling

I de fall tävlingen inte går att genomföra på grund av yttre extraordinära omständigheter, som exempelviskraftigt åskväder, för låg vattentemperatur (enligt nedanstående tabell) eller för hög vattenföring. Beslut om inställd tävling tas av tävlingsledningen i samråd med Svenska Simförbundet. Om loppen tvingas ställa in på grund av extraordinära omständigheter betalas 50% av startavgiften tillbaka., vid eventuell nedkortning av distanserna gäller ordinarie deltagaravgift.

Temperaturgränser för genomförande av ordinarie distanser i elittävling.

Om simmare inte önskar delta vid full distans under 14˚C, kan simmaren omplaceras i första startgrupp i motionstävlingen som genomförs med avkortad distans (startgrupp 3 Vansbrosimningen).

Resultat

Resultat anslås i målområdet. Liveresultat publiceras kontinuerligt under pågående lopp och slutgiltig resultatlista publiceras på Vansbrosimningens hemsida efter avslutade tävlingar.

Protest

Protest mot resultat ska vara tävlingsinformationen tillhanda senast en halvtimme efter sista målgång i elittävlingen. Tävlingsledare meddelar beslut.

Registrering

Samtliga anmälningar registreras i vårt datasystem och offentliggörs med namn, ort och klubb på vår hemsida (vansbrosimningen.se) och på webbplatsen för En Svensk Klassiker. I och med anmälan till Vansbrosimningen godkänner du att uppgifterna får offentliggöras. Vansbrosimningen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan medgivande.

Bilder och film

Genom anmälan i Vansbrosimningens lopp ger den deltagande sitt medgivande att bild, intervjuer, film (rörlig bild) fritt får användas av Vansbrosimningen inom ramen för Vansbrosimningens nyhetsbevakning och marknadsföring. Stillbilder och rörligt material publiceras i Vansbrosimningen redaktionella och digitala kanaler som exempelvis hemsida, sociala medier och livestream/TV-sändning. Vansbrosimningen är inte skyldig att meddela när denna medverkan ska ske.

Regler för soloklassen

Vansbro Swimrun

Tävlingsbanan

Tävlingsbanan är markerad på följande vis: löpningen följer en snitslad bana, simningen är markerad med Vansbrosimningens banmarkering (läns). Vid varje växling från löpning till simning och från simning till löpning ska deltagaren passera över tidtagningsmatta för registrering av mellantider. Vätskekontroller finns vid växlingsområdet, det vill säga Vansbrosimningens arena.

Deltagaren måste följa den angivna tävlingsbanan. Deltagare som inte följer den angivna tävlingsbanan kommer att diskvalificeras.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan fram till 30 minuter före start.

Tidtagning

Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och deltagarens sluttid tas då hen passerar över tidtagningsmatta vid mållinjen.

Maxtid

Maxtiden för Vansbro Swimrun är 2 timmar. Målet stänger kl. 19.00.

Utrustning

 • Obligatorisk utrustning tillhandahålls av Vansbrosimningen, såsom nummerlapp, simmössa, tidtagningschip (EQ-Timing) lånas ut.
  Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål. Simmössan måste vara på huvudet under alla simmoment.
 • Tillåten utrustning är simpaddlar, våtdräkt och dolme.
 • Ej tillåten utrustning är simfenor, flythjälpmedel (större 50 x 30 cm).
 •  Rekommenderad utrustning är kläder anpassade för löpning och simning. Löparskor som inte suger åt sig för mycket vatten. Simglasögon. Våtdräkt rekommenderas vid vattentemperatur under 16 grader.

Säkerhet

Vansbrosimningen har bevakning av simmarna via båtar och bemanning på livräddningsbryggor.

Deltagarnas ansvar

 • Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Deltagande sker på egen risk. Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan. Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans. Lag som avbryter tävlingen ska fortast möjligt bege sig till målet för att lämna in sitt tidtagningschip och avprickning. Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet. Deltagarna ska lämna tillbaka tidtagningschip i samband med målgång. Borttappad tidtagningschip debiteras med 400 kronor.
 • Genom att anmäla sig till Vansbro Swimrun samtycker deltagarna till tävlingsreglerna.
 • Nedskräpning medför diskvalificering!

Åldersgräns

Åldersgräns för Vansbro Swimrun är från det år du fyller 10 år. Minderåriga deltar på egen risk och under målsmans ansvar.

Bundenhet

Anmälan till Vansbro Swimrun är bindande. Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas ingen del av anmälningsavgiften. Däremot kan deltagaren teckna försäkringen Startklar.

Bilder och film

Genom anmälan i Vansbrosimningens lopp ger den deltagande sitt medgivande att bild, intervjuer, film (rörlig bild) fritt får användas av Vansbrosimningen inom ramen för Vansbrosimningens nyhetsbevakning och marknadsföring. Stillbilder och rörligt material publiceras i Vansbrosimningen redaktionella och digitala kanaler som exempelvis hemsida, sociala medier och livestream/TV-sändning. Vansbrosimningen är inte skyldig att meddela när denna medverkan ska ske.

Regler för parklassen

Vansbro Swimrun

Tävlingsbanan

Tävlingsbanan är markerad på följande vis: löpningen följer en snitslad bana, simningen är markerad med Vansbrosimningens banmarkering (läns). Vid varje växling från löpning till simning och från simning till löpning ska båda lagmedlemmarna passera över tidtagningsmatta för registrering av mellantider. Vätskekontroller finns vid växlingsområdet, det vill säga Vansbrosimningens arena.

Deltagarna måste följa den angivna tävlingsbanan. Lag som inte följer den angivna tävlingsbanan kommer att diskvalificeras.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan fram till 30 minuter före start.

Tidtagning

Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och lagets sluttid tas då lagmedlemmarna passerar över tidtagningsmatta vid mållinjen.

Maxtid

Maxtiden för Vansbro Swimrun är 2 timmar. Målet stänger kl. 19.00.

Utrustning

 • Obligatorisk utrustning tillhandahålls av Vansbrosimningen, såsom nummerlapp/väst, simmössa, tidtagningschip (EQ-Timing) lånas ut.
  Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål. Simmössan måste vara på huvudet under alla simmoment.
 • Tillåten utrustning är simpaddlar, våtdräkt och dolme.
 • Ej tillåten utrustning är simfenor, flythjälpmedel (större 50 x 30 cm).
 •  Rekommenderad utrustning är kläder anpassade för löpning och simning. Löparskor som inte suger åt sig för mycket vatten. Simglasögon. Våtdräkt rekommenderas vid vattentemperatur under 16 grader.

Säkerhet

De tävlande inom laget ansvar för varandras säkerhet. Vansbrosimningen har bevakning av simmarna via båtar och bemanning på livräddningsbryggor.

Deltagarnas ansvar

 • Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Deltagande sker på egen risk. Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan. Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans. Lag som avbryter tävlingen ska fortast möjligt bege sig till målet för att lämna in sitt tidtagningschip och avprickning. Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet. Deltagarna ska lämna tillbaka tidtagningschip i samband med målgång. Borttappad tidtagningschip debiteras med 400 kronor.
 • Genom att anmäla sig till Vansbro Swimrun samtycker deltagarna till tävlingsreglerna.
 • Nedskräpning medför diskvalificering!
 • De deltagare som lånat Restube ska lämna tillbaka denna vid målgång.

Åldersgräns

Åldersgräns för Vansbro Swimrun är från det år du fyller 10 år i partävlingen. Minderåriga deltar på egen risk och under målsmans ansvar.

Bundenhet samt ändring av lagsammansättning

Anmälan till Vansbro Swimrun är bindande. Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas ingen del av anmälningsavgiften. Däremot kan deltagaren teckna försäkringen Startklar. Lagändringar kan göras på plats i Vansbrosimningens tävlingsinformation fram till 30 minuter innan start.

Bilder och film

Genom anmälan i Vansbrosimningens lopp ger den deltagande sitt medgivande att bild, intervjuer, film (rörlig bild) fritt får användas av Vansbrosimningen inom ramen för Vansbrosimningens nyhetsbevakning och marknadsföring. Stillbilder och rörligt material publiceras i Vansbrosimningen redaktionella och digitala kanaler som exempelvis hemsida, sociala medier och livestream/TV-sändning. Vansbrosimningen är inte skyldig att meddela när denna medverkan ska ske.

Regler för stafettklassen

Vansbro Swimrun

Tävlingsbanan

Tävlingsbanan är markerad på följande vis, löpningen följer en snitslad bana, simningen är markerad med Vansbrosimningens banmarkering (läns). Vid varje växlingsplats från löpning till simning och från simning till löpning ska lagmedlemmarna passera över tidtagningsmatta för registrering av mellantider. Vätskekontroller finns vid växlingsområdet, det vill säga Vansbrosimningens arena.

Deltagarna måste följa den angivna tävlingsbanan. Lag som inte följer den angivna tävlingsbanan kommer att diskvalificeras.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan fram till 30 minuter före start.

Tidtagning

Tidtagningen startar vid gemensam startsignal och lagets sluttid tas då sista sträckans lagmedlem slår handen i plattan vid målet.

Maxtid

Maxtiden för Vansbro Swimrun är 2 timmar. Målet stänger kl. 19.00.

Utrustning

 • Obligatorisk utrustning tillhandahålls av Vansbrosimningen, såsom nummerlapp, badmössa, tidtagningschip (EQ-Timing) lånas ut. Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.
 •  Simmössan måste vara på huvudet under simningen.
 •  Tillåten utrustning på simsträckor är simpaddlar, våtdräkt och dolme.
 •  Ej tillåten utrustning på simsträckor är simfenor och flythjälpmedel (större 50 x 30 cm).
 •  Rekommenderad utrustning är kläder anpassade för löpning och simglasögon för simningen. Våtdräkt rekommenderas vid vattentemperatur under 16 grader.

Säkerhet

Vansbrosimningen har bevakning av simmarna via båtar och bemanning på livräddningsbryggor.

Deltagarnas ansvar

 • Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Deltagarna deltar i Vansbro Swimrun på egen risk. Deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan. Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans. Lag som avbryter tävlingen ska fortast möjligt bege sig till målet för att lämna in sin tidtagningsbricka och avprickning. Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet. Deltagarna ska lämna tillbaka tidtagningsbricka i samband med målgång. Borttappad tidtagningsbricka debiteras med 400:-.
  Genom att anmäla sig till Vansbro Swimrun samtycker deltagarna till tävlingsreglerna.
 •  Nedskräpning medför diskvalificering.

Åldersgräns

Åldersgräns för Vansbro Swimrun stafett är från det år man fyller 10 år.

Bundenhet samt ändring av lagsammansättning

Anmälan till Vansbro Swimrun är bindande. Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas ingen del av anmälningsavgiften. Däremot kan deltagaren teckna försäkringen Startklar. Lagändringar kan göras på plats i Vansbrosimningens tävlingsinformation fram till 30 minuter innan start.

Bilder och film

Genom anmälan i Vansbrosimningens lopp ger den deltagande sitt medgivande att bild, intervjuer, film (rörlig bild) fritt får användas av Vansbrosimningen inom ramen för Vansbrosimningens nyhetsbevakning och marknadsföring. Stillbilder och rörligt material publiceras i Vansbrosimningen redaktionella och digitala kanaler som exempelvis hemsida, sociala medier och livestream/TV-sändning. Vansbrosimningen är inte skyldig att meddela när denna medverkan ska ske.