WiFi

Gratis WiFi finns på arenan. Inget lösenord krävs.