Vatten

Hur strömt är det i vattnet?
Det är svårt att ge ett generellt svar hur strömt det är i Vanån/Västerdalälven eftersom det varierar från år till år. I Vanån är det medströms och i Västerdalälven är det motströms för deltagare i våra lopp.

Mest medström är det närmast länsen (banmarkeringen) i Vanån. Minst motström är det närmast älvkanten och bryggorna i Västerdalälven.

Vilken temperatur brukar det vara i vattnet?
Det är svårt att sia om vattentemperaturen men den brukar ligga på +16-22 grader i början på juli.

Aktuell luft- och vattentemperatur hittar du på startsidan på vår hemsida.