Värdesaksinlämning

Det finns en värdesaksinlämning i det stora informationstältet på arenan. Där kan du lämna in t.ex. bilnycklar, plånbok och telefon. OBS! Sakerna du lämnar in ska få plats i ett A5-kuvert. 

Kläder m.m. som du vill ha efter målet lämnar du i en klädpåse vid starten. Påsen transporteras sedan till området bakom duscharna på målområdet. OBS! Vansbrosimningen ansvarar inte för värdesaker som lämnas i klädpåsen