Parkering

Vansbrosimningens trafikvärdar visar dig till lediga parkeringsytor som finns på båda sidor av älven. Våra parkeringar är markerade med bokstäver A, B, C o.s.v., se kartan nedan. Följ skyltning ”Till arenan” från parkeringarna, för att hämta ut ditt startkit med badmössa och chip. Här kan du se en karta över alla parkeringar i Vansbro: Parkeringskarta

Parkeringarna är desamma oavsett vilket lopp du deltar i. Ska du delta i Vansbro 10K går det bussar från arenan till starten.

OBS! Husbilar och husvagnar hänvisas till en särskild parkering och tillåts ej parkera på ordinarie parkering. Följ skyltarna i Vansbro.