Parkering

Vansbrosimningens trafikvärdar visar dig till lediga parkeringsytor som finns på båda sidor av älven.  Följ skyltning ”Till arenan” från parkeringarna, för att hämta ut ditt startkit med badmössa och chip.

Parkeringarna är desamma oavsett vilket lopp du deltar i. Ska du delta i Vansbro 10K går det bussar från arenan till starten.

OBS! Husbilar och husvagnar hänvisas till en särskild parkering och tillåts ej parkera på ordinarie parkering. Följ skyltarna i Vansbro.