Omklädningsmöjligheter

Det finns omklädningsmöjligheter vid starten men utrymmet är begränsat så om du har möjlighet- Byt om innan du går till start!