Merchandise

Försäljning av Vansbrosimningens officiella produkter finns på arenan/målområdet. Flertalet av produkterna kan även beställas online.