Kvarglömda saker

Upphittade ägodelar återfås mot beskrivning vid värdesaksinlämningen på arenan/målområdet under pågående evenemang och på Vansbrosimningens kansli efter avslutat evenemang till och med 31/8.

Kontakta oss på info@vansbrosimningen.se eller tel. 0281-106 22 och uppge ditt namn, startnummer och beskrivning på vad du saknar. Eventuellt porto för att skicka saker betalas av mottagaren. Tillhörigheter som inte hämtats ut eller efterfrågas skänks till välgörenhet.