COVID-19 anpassningar

Vi har minskat antalet deltagare i våra startgrupper med 25% så att deltagarna ska känna sig säkra och ha mer utrymme. Vi kommer även erbjuda öppen start i vissa av våra lopp 2022.

Så minskar vi tillsammans risken för smittspridning

Stanna hemma om du har symptom
Om du utvecklar symtom på plats, res hem så snabbt som möjligt på ett säkert sätt. Utsätt inte andra för risker.

Håll avstånd
En bra minnesregel är att alltid ha en våtdräkts avstånd till andra.

Tvätta händerna ofta och noggrant
Tvätta med tvål och vatten eller använd handsprit. Det finns gott om hygienstationer – använd dem!

Visa hänsyn
Följ anvisningar och funktionärers uppmaningar.