Försäkring Folksam

Försäkring

Folksams motionsloppsförsäkring kan tecknas i samband med anmälan gäller i samtliga svenska motions- och tävlingslopp under ett år från teckningsdatum. I försäkringen ingår också en olycksfallsförsäkring som gäller resan till och från arrangemang inom Sverige. Motionsloppsförsäkring Stor har samma innehåll som Motionsloppsförsäkring Bas, men du blir också olycksfallsförsäkrad när du tränar inför idrottsarrangemangen. Motionsloppsförsäkringarna gäller helt utan självrisk

Olycksfallsförsäkringen Motionsloppsförsäkringen Bas eller Stor kan tecknas i samband med anmälan. Vid sjukdom eller skada som förhindrar deltagande återbetalas hela anmälningsavgiften om försäkring har tecknats. Försäkring kan tecknas i samband med anmälan till Vansbrosimningen.

Vad har jag för skydd/försäkring som deltagare?

Samtliga deltagare är genom arrangören försäkrade. 

OBS! För att möta upp den rådande coronasituationen, så ställer även Folksam om genom att utöka försäkringsskyddet, tillfälligt, för Folksams Motionsloppsförsäkring. Försäkringen omfattar nu även de befintliga motionslopp som ställer om till alternativa lösningar, som t.ex. digitalt deltagande. Skyddet gäller så väl avbeställning p.g.a. sjukdom/olycksfall, som vid olycksfallsskada under genomförandet. Folksams Motionsloppsförsäkring Stor gäller även under träning inför ett alternativt lopp.

Du behöver kunna visa upp ett läkarintyg. I Motionsloppsförsäkringen ingår också en olycksfallsförsäkring som gäller när du deltar och även under resan i Sverige till och från arrangemanget. Försäkringen kostar 155 kronor och gäller i samtliga svenska motions- och tävlingslopp under ett år från teckningsdatum. Motionsloppsförsäkring Stor har samma innehåll som Motionsloppsförsäkring Bas men du blir också olycksfallsförsäkrad när du tränar inför arrangemangen.