2024/02/28

Vansbrosimningen stöttar simundervisning

Under åtta veckor i vår lär sig ett tiotal utrikesfödda kvinnor att simma i ett projekt lett av Vansbro kommuns integrationsverksamhet och ideella ledare för språkkaféet. Finansieringen står Vansbro kommun, RF-SISU och Vansbrosimningen för.

– Det är så mycket mer än simundervisning i det här initiativet, säger Maria Hindrikes, integrationssamordnare på Vansbro kommun.

– Det handlar också om språkträning, social samvaro och välbefinnande, fortsätter hon.

Gruppen träffas en gång i veckan med ledare både från simhallen och från språkcaféet. Många kommer från länder där simundervisningen är obefintlig både för kvinnor och män, och som dessutom har sina kulturella traditioner som medfört att kvinnor inte fått bada och simma.

I simundervisningen är det en del teori som bland annat handlar om båt- och isvett.

– Det har också blivit en viktig mötesplats och vi lägger även in föreningskunskap i kursen eftersom föreningslivet är en utmärkt form för integration, säger Maria.

Nu har hon fått förfrågan även från en grupp män som vill gå samma kurs och hoppas på att fler kvinnor också ska våga sig på simundervisningen.

– Det finns så många hjärtskärande historier och trauman kring vatten, till exempel hos de som flytt via Medelhavet, säger Maria.