2023/08/15

Vansbro Nattsim 19 augusti ställs in

Det går tyvärr inte att genomföra Vansbro Nattsim den 19 augusti på grund av de höga vattenflödena i Vanån och Västerdalälven. Dessutom påverkar i nuläget även en trasig avloppsledning i Vanån beslutet att ställa in. 

Anmälda deltagare kommer att få tillbaka 1195 kronor av anmälningsavgiften, 100 kronor är en administrativ avgift till Vansbrosimningen. Återbetalning sker automatiskt under vecka 33 till det konto/betalkort som anmälningsavgiften betalats från.

Prognosen för vattenflödet i älvarna är att det kommer att fortsätta vara höga flöden även under helgen.

Under en ”vanlig” Vansbrosimning är vattenflödet från kraftstationen i Johannisholm cirka 25 kubikmeter per sekund. I dagsläget och under helgen kommer flödet att ligga runt 100 kubikmeter per sekund, beroende på om det kommer nederbörd eller inte. 

Avloppsläckan ser också ut att ta tid att laga då det är mycket strömt i Vanån vilket försvårar reparationsarbetet. Dala Vatten och Avfall har gått ut med en rekommendation om att undvika bad i delar av både Västerdalälven och Vanån under tiden som det läcker ur avloppsledningen.

– Det är naturligtvis jättetråkigt att behöva ta det här beslutet men utifrån de prognoser vi har kommer det inte att gå att genomföra loppet på ett säkert sätt, säger Britta Granberg, sportchef på Vansbrosimningen.

– Visst är det hårt, men det är också ett klokt beslut att ställa in – vi måste tänka på simmarnas säkerhet i första hand, säger Ulf Wuopio, säkerhetsansvarig på Vansbrosimningen. 

Anmälan inför 2024 års lopp öppnar 22 september.