2022/06/30

Nu kan du hämta ditt startbevis

Ditt startbevis finns att ladda ner på ”Mina Sidor”

För att få ut ditt startkit måste du scanna in ditt startbevis (digitalt eller i pappersform) i Tävlingsinformationen. Startbeviset hittar du på Mina Sidor. Medtag giltig legitimation.

Bra att veta: Ska du hämta ut ett startkit till en annan person ska du ha med dennes startbevis samt en kopia på personens legitimation.