2021/11/24

Deltag i vårt forskningsarbete

Enkätstudie

Varför drabbas vissa av simningsorsakat lungödem (SIPE) vid simning i öppet vatten? Vansbrosimningen samarbetar med en forskargrupp bestående av läkare vid Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna, Centrum för forskning och utveckling (CFUG) Gävleborg och Institutionen för medicinska vetenskaper (Örebro) som gör studien som en del av arbetet med ökad säkerhet vid simning i öppet vatten.

Vi har nyligen skickat ut en enkät via mail till de som deltog vid Vansbrosimningen 2019. Enkäten har som syfte att identifiera riskfaktorer till varför vissa drabbas av andningsbesvär i form av så kallat simningsorsakat lungödem vid simning i öppet vatten (på engelska ”swimming-induced pulmonary edema” eller SIPE).

Enkäten har skickats ut till personer som var över 18 år och deltog i något av följande lopp 2019: Vansbrosimningen, Öppen Älv, Kortsimmet, Tjejsimmet, Halvsimmet och Funktionärssimmet. Enkäten gick enbart ut till de som inte sökte hjälp för SIPE vid målområdet. Titta gärna i din e-post efter mail från no-reply@uu.se eller linda.kristiansson@regiongavleborg.se om du vill delta. Om du har bytt e-postadress sedan du anmälde dig till loppet 2019 är du välkommen att höra av dig till oss med din nya e-post adress.

Vid frågor om studien kontakta:

Linda Kristiansson, ST-läkare och doktorand, Sandviken Norra Hälsocentral; linda.kristiansson@regiongavleborg.se, telefon 073-0853908

Maria Hårdstedt, Specialistläkare och disputerad forskare, Vårdcentral Vansbro; maria.hardstedt@regiondalarna.se, telefon 079-0620793

Tack för ditt deltagande!