Cykelbana

Vansbro Triathlon cykel

Cykel 90 km

Cykelbana

Cykelbanan är 90 kilometer, platt och snabb och cyklas på en tvåvarvsbana. Starten går ut från Vansbrosimningens målområde (också växlingsområde) över Västerdalälven med i Heden/Nås.

Växling till cykel

När du kommer upp från simningen, springer/går du tillbaka till växlingsområdet. Av med våtdräkten, på med hjälm, skor, din nummerlapp m.m. ta cykeln och gå till utfarten för cyklingen. Du får hoppa upp på cykeln vid markeringen som vi gjort i asfalten, inte tidigare. Nummerlappen ska vara vänd bakåt när du cyklar. Cykelbana Cykelbanan är 90 kilometer, platt och snabb och cyklas på en tvåvarvsbana. Starten går ut från Vansbrosimningens målområde (också växlingsområde) över Västerdalälven med vändpunkt i närheten av Heden/Nås. Åk gärna till Vansbro och testa den innan tävlingen om du vill. På avsnittet ”Hängbron” råder omkörningsförbud och är neutraliserad, 12 m lucka gäller ej. (Se bild i start-PM). Du cyklar 22,5 km och vänder. Detta gör du två gånger. Energistation finns vid varvpunkten i Vansbro som är vid Monark. Se till att du har fyllda flaskor på cykeln första varvet. När du närmar dig energistationen så finns det ett markerat område där du slänger skräp och dina tomma flaskor (du får ej tillbaka de flaskor du slänger). I anslutning till energistationen ligger även Straffbox och Wheelbox. Obs! Tänk på att du själv måste ombesörja att flytta de hjul du vill ha till Wheelbox. De ska märkas med startnummer och de ska lämnas vid Monark energistation senast 10:00 på tävlingsdagen.

Vi förväntar oss Sportmanship och ett präglat säkerhetstänk. Olyckor kan genom detta undvikas. Ta inga onödiga risker. Räkna med att det kommer att bli en del ofrivilliga köer emellanåt, ha då tålamod.

• I korsningar och i övrigt där koner är utställda skall du cykla till höger om dessa.

• Vanliga trafikregler gäller och var uppmärksam då vägen är öppen för trafik.

• Egen langning av vätska är bara tillåtet i anslutning till denna officiella kontroll.

• Banan är väl markerad med skyltar som sitter vid vägkanten. Trafikvakter finns på plats som stoppar eventuella bilar. Vid korsningar där koner står utställda skall du cykla innanför avspärrningen.

• 12-meters regeln. Drafting (att ligga på rulle efter varandra) är förbjudet. Det måste vara en lucka till framförvarande cyklist på minst 12 meter.

• Vid omkörning får du ligga närmare framförvarande cyklist under max 25 sekunder. Blir du omkörd ska du direkt falla tillbaka 12 meter. Domare kontrollerar att regeln följs från MC.

• Om 12-meters regeln inte följs visar domaren blått kort (= varning). Om varningen inte respekteras kan rött kort (=diskvalificering) ges. Vid blått kort skall du stanna i straffbox (se nedan) för att få ett tidstillägg. OBS! Detta är den del av antidraftingregeln som flest deltagare missförstår. När bakomvarande cyklists framhjul passerar ditt eget, är du att betrakta som omkörd! Du måste då aktivt slå av på farten och falla tillbakatill ett avstånd av 12 meter inom fem (5) sekunder. Du får alltså inte öka eller bibehålla farten i syfte att inte bli omkörd.

• Straffbox. Om du får blått kort under cyklingen ska du stanna när du kommer till vätskekontrollen för cyklingen. Du står stilla i 5 minuter. I straffboxen måste du kliva av cykeln och stå med båda fötterna på samma sida om cykeln, först då startar tidtagningen för straffet. Invänta därefter klartecken för start från funktionären.

• Punktering eller andra fel på cykeln skall åtgärdas av dig själv. Du får alltså inte ta hjälp av någon. Se till så att du har en extra slang, pump, skum och verktyg med dig ifall att du behöver fixa cykeln.

• Vansbro Räddningsstation. I anslutning till varvningsområdet för cykelbanan ligger Vansbro Räddningsstation. OM det blir uttryckning är det viktigt att du följer instruktionerna från våra funktionärer.

Växling till löpning

Cyklingen klar, bra jobbat! En gren kvar. Inför växlingen, ta ner farten ordentligt när du närmar dig växlingsområdet. Glöm inte omkörningsförbudet över Hängbron!