fbpx
  • 5.6° Lufttemperatur
  • 13.6° Västerdalälven
  • 19.5° Vanån

Träna och tävla säkert med Startklar

Om du skulle bli sjuk eller drabbas av en skada som förhindrar ditt deltagande återbetalas hela deltagaravgiften om försäkringen Startklar har tecknats (du behöver kunna visa upp ett läkarintyg). Startklar kan tecknas i samband med anmälan och kostar 155 kronor. Försäkringen gäller i samtliga svenska motions- och tävlingslopp under ett år från teckningsdatum. I försäkringen ingår också en olycksfallsförsäkring som gäller under resan till och från arrangemang inom Sverige och under själva arrangemanget.

Startklar Plus

Startklar Plus har samma innehåll som Startklar, men du blir också olycksfallsförsäkrad när du tränar inför idrottsarrangemangen. Startklar Plus kostar 275 kronor. Startklar och Startklar Plus gäller helt utan självrisk.

Vid frågor

Om du har frågor om försäkringen eller återbetalning av deltagaravgiften, vänligen kontakta Folksam tel: 0771-960 960. Vid olycksfallsskada, ange ”Vansbrosimningen” och ett kontonummer för återbetalningen och skicka till Folksam, 106 60 Stockholm eller e-post folksam.sport@folksam.se.


Mer om

 startklar.nu (extern länk)