fbpx
 • 5.6° Lufttemperatur
 • 13.6° Västerdalälven
 • 19.5° Vanån

Facebook och Instagram: Tävlingsregler

Nedan finner du allmänna villkor och regler för Vansbrosimningens Facebook- och
Instagram-tävlingar. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra Tävlingsvillkor samt
samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Allmänna regler gällande tävlingar på Facebook.

 1. Tävlingen organiseras av Vansbrosimningen.
 2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av
  Facebook.
 3. Din Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Facebook Community
  Rules. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
 4. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende
  bidraget till Vansbrosimningen. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter
  till bidraget upphör och att Vansbrosimningen får använda bidraget, utan begränsning
  i tid, på valfritt sätt dock endast inom Vansbrosimningen normala verksamhet och i
  enlighet med svensk lag och god sed.
 5. Vinnaren utses utav en jury hos Vansbrosimningen. Juryn väljer ut vinnaren baserat
  på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.
 6. Vinnaren annonseras på Facebook-sidan av Vansbrosimningen genom ett
  svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.
 7. Vinnaren behöver kontakta Vansbrosimningen inom 14 dagar efter
  utannonseringen av vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress,
  kontaktuppgifter samt telefonnummer.
  Obs! Om vinnaren inte kontaktar Vansbrosimningen enligt den utsatta tiden
  är juryn fria att utse en annan vinnare av tävlingen. Priset skickas inom 30
  dagar efter det att Vansbrosimningen erhållit vinnarens adressuppgifter.
 8. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
 9. Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till
  ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Allmänna regler gällande tävlingar på Instagram.

 1. Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor samt
  samtycker till personuppgiftsbehandlingen.
 2. Tävlingen organiseras av Vansbrosimningen.
 3. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av
  Instagram.
 4. Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och
  du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
 5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende
  bidraget till Vansbrosimningen. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter
  till bidraget upphör och att Vansbrosimningen får använda bidraget, utan begränsning
  i tid, på valfritt sätt dock endast inom Vansbrosimningen normala verksamhet och i
  enlighet med svensk lag och god sed.
 6. Vinnaren utses utav en jury hos Vansbrosimningen. Juryn väljer ut vinnaren baserat
  på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.
 7. Vinnaren annonseras på Instagram-sidan utav Vansbrosimningen genom ett svar på
  vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.
 8. Vinnaren behöver kontakta Vansbrosimningen inom 14 dagar efter
  utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress,
  kontaktuppgifter samt telefonnummer.
  Obs! Om vinnaren inte kontaktar Vansbrosimningen enligt den utsatta tiden
  är juryn fria att utse en annan vinnare av tävlingen. Priset skickas inom 30
  dagar efter det att Vansbrosimningen erhållit vinnarens adressuppgifter.
 9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
 10. Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till
  ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren.

Personlig information

Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i Vansbrosimningens
sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även komma att presenteras i kanalerna då
vinnaren tillkännages.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska
felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos
tex. Instagram samt slutförsäljning utav varan.

Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma
att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare.

Vansbrosimningen kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband
med att du deltar i Vansbrosimningens tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer
alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller
spridning av dina personuppgifter.

Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring
behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen:

Vansbrosimningen
Järnavägen 14
786 33 Vansbro

Märk kuvertet med GDPR.