Res med Swebus

Swebus

Ta bussen till simningen

Under simmarhelgen 7–9 juli kan du ta bussen direkt till Vansbro med Swebus från Stockholm, Enköping, Västerås och Örebro.

Tidtabell


Reserverade startgrupper

Det finns reserverade startgrupper för dig som åker med Swebus till loppen Vansbrosimningen, Vansbro Halvsim och Vansbro Tjejsim, som tar hänsyn till ankomst- och avgångstider.

Vansbrosimningen

Reserverad startgrupp 13 (starttid 12:48).

Vansbro Halvsim

Reserverad startgrupp, 6 (starttid kl.13:50).

Vansbro Tjejsim

Reserverad startgrupp 10 (starttid 13:30).

Startgrupper


Byte av startgrupp

Om du har anmält dig och har en starttid i en tidigare grupp än de reserverade startgrupperna ovan, kan du med hjälp av bussbiljettens ordernummer byta till en reserverad startgrupp för bussresenärer via Mina Sidor.

Mina Sidor