Startgrupper

Startgrupper

Startgrupper

Vansbrosimningen

Vansbrosimningen 3000 m. För start i grupp 1-6 tillämpas seedning. Startgrupp 7 är reserverad för Blå Band-simmare (simmar för sjunde gången) och startgrupp 8 för guldsimmare (simmat minst sju gånger). Övriga startgrupper är öppna för anmälan och kräver inga tidigare meriter. Från startgrupp 6 är startintervallen 15 minuter (mellan startgrupp 3-6 är det 12 minuter). Du bestämmer själv när du startar inom din startkvart. För att undvika trängsel kan det vara fördelaktigt att starta i slutet av startgruppen. Observera att inga byten av startgrupper görs när startnumren är satta på grund av säkerhetsskäl.

Seedningsgränser

Startgrupper Vansbrosimningen

Elit

Vansbrosimningens elittävling omfattar startgrupp 1-2. Startgrupp 1, elit herrar startar kl. 10.00 (repstart), elit dam 1 startar kl. 10.10 (repstart).

Parasim

Herrar och damer med tävlingslicens från Parasportförbundet startar kl. 10.02.


Vansbro Öppen Älv

I Vansbro Öppen Älv väljer du själv när du vill starta under en timme. Starten är öppen mellan kl. 16.00-17.00. Ingen seedning sker till loppet, däremot är Vansbro Öppen Älv seedningsgrundande för Vansbrosimningen.


Vansbro Halvsim

Seedning tillämpas för startgrupp 1-2. Övriga startgrupper är öppna för anmälan och kräver inga tidigare meriter. Från startgrupp 2 är det 10 minuters startintervall. Du bestämmer själv när du startar inom tiominutersperioden. För att undvika trängsel kan det vara fördelaktigt att starta i slutet av startgruppen. Observera att inga byten av startgrupper görs när startnumren är satta på grund av säkerhetsskäl.

Seedningsgränser


Vansbro Tjejsim

Seedning tillämpas för startgrupp 1-2. Övriga startgrupper är öppna för anmälan och kräver inga tidigare meriter. Från startgrupp 2 är det 10 minuters startintervall. Du bestämmer själv när du startar inom tiominutersperioden. Observera att inga byten av startgrupper görs när startnumren är satta på grund av säkerhetsskäl.

Seedningsgränser


Vansbro Kortsim

Samtliga simmare startar gemensamt. Ingen seedning.


Vansbro Ungdomssim

Samtliga simmare startar gemensamt. Ingen seedning.