fbpx
  • 5.6° Lufttemperatur
  • 13.6° Västerdalälven
  • 19.5° Vanån

Simning tillgängligt för alla!

Vansbrosimningen och En Svensk Klassiker bjuder in till forum om simkunnighet och integration.

Det är viktigt att kunna simma, för att känna sig trygg i och kring vatten. Simning är också en effektiv motionsform som förenar kondition, styrka och smidighet. Sett ur ett folkhälso- och

img_3622

I april anordnade Vansbrosimningen tillsammans med Vansbro kommun en simkurs för nyanlända i Vansbro.

samhällsperspektiv finns det en stor vinst med att befolkningen är simkunnig, där alla kan vara en del av en större gemenskap, bada med kompisarna, träna inför en tävling eller undsätta någon i nöd.

Drunkningsolyckorna har ökat jämfört med föregående år, enligt Livräddningssällskapet beror det dels på att simkunnigheten har blivit sämre –många nyanlända kan inte simma och dels att skolan släpper igenom elever som inte kan simma – främsta orsaken är för få simundervisningstillfällen samt att lärarna saknar något i sin utbildning för att kunna ge eleverna undervisning i simning – en annan viktig orsak är att många barn och ungdomar inte rör på sig i tillräckligt stor omfattning.

Under eftermiddagen får vi lyssna till framgångsrika projekt och diskutera utmaningar gällande just simning och tillgänglighet. Hur kan vi göra simning tillgänglig för alla? Oavsett förutsättningar som tillgång till simhall, funktionsnedsättning, kulturell eller social bakgrund.

Datum: 23 november 2016
Tid: kl.13.00-15.30
Plats: Hotell Gustav Wasa, Tunagatan 1, Borlänge

Program och deltagare (Moderator Britta Granberg)
Kl. 13.00 Vansbrosimningen hälsar välkomna!
Kl. 13.10 Från integrationsprojekt till etablerad verksamhet – Falu Kommun,
Per Dicander
Kl. 13.40 Integration genom föreningslivet– Bollnäs Simsällskap, Torbjörn Svensk
Kl. 14.10 Simundervisning för asylboende – Vansbrosimningen, Jan Palander
Kl. 14.40 Paneldiskussion: ”Hur gör vi simningen tillgängligt för alla?”
Per Dicander, Torbjörn Svensk, Jan Palander, Vansbro Kommun, Sv. Simförbundet.
Kl. 15.30 Avslutning

Välkomna!

Anmälan: anna.lundh@ensvenskklassiker.se, 070-399 49 64. Osa – 19 november