Vansbrosimningen
  • 18.5° Lufttemperatur
  • 16.9° Västerdalälven
  • 16.2° Vanån

Seedningsgränser och seedningslopp

Seedning tillämpas till Vansbrosimningen 3000 m, Vansbro Halvsim 1500 m och Vansbro Tjejsim 1000 m. Resultat från respektive lopp de tre senaste åren är seedningsgrundande samt åberopning av resultat från något av de godkända seedningsloppen.

Vansbrosimningen 2019

Vansbro Halvsim 2019

Vansbro Tjejsim 2019

Seedningslopp för Vansbrosimningen 3000 m