fbpx
  • 20.4° Lufttemperatur
  • 16.9° Västerdalälven
  • 17.1° Vanån

Pre race info Vansbro Triathlon

Utlämningen av kuvert till deltagarna görs vid tävlingsinformationen på arenan (målområdet). Följ skyltning ”till arenan” från parkeringarna. I deltagarkuvert finns tidtagningsenheter och nummerlappar. Läs start-PM.

Pre race information 1

Pre-race information 2