fbpx
  • 5.6° Lufttemperatur
  • 13.6° Västerdalälven
  • 19.5° Vanån

Pre race info Vansbro Triathlon

Utlämningen av kuvert till deltagarna görs vid tävlingsinformationen på arenan (målområdet). Följ skyltning ”till arenan” från parkeringarna. I deltagarkuvert finns tidtagningsenheter och nummerlappar. Läs start-PM.

Pre race information 1

Pre-race information 2