fbpx
  • 5.6° Lufttemperatur
  • 13.6° Västerdalälven
  • 19.5° Vanån

Parkering

Parkering i Vansbro

Vansbrosimningens trafikvärdar visar dig till lediga parkeringsytor som finns på båda sidor av älven. Våra parkeringar är markerade med bokstäver A, B, C osv, se kartan nedan. Parkeringar som Vansbrosimningen förfogar över är kostnadsfria. Följ skyltning ”Till arenan” från parkeringarna, för att hämta ditt deltagarkuvert.

OBS! Husbilar och husvagnar hänvisas till en särskild parkering och tillåts ej parkera på ordinarie parkering. Följ skyltarna i Vansbro.

Var ställde jag bilen?

Varje år är det flera deltagare som i all hast och av naturliga skäl har fokus på sin start, glömmer var de har ställt sin bil. Ett tips kan vara att ladda ner appen ”hitta min bil”. Appen finns till Iphone och Android.

Än en gång, var beredd på att det kan vara mycket trafik på vägarna till och från Vansbro i samband med tävlingsdagarna. Kör försiktigt, följ trafikangivelser samt trafikvakternas anvisningar vid parkeringarna.

Parkeringskarta

Vägbeskrivning