fbpx
  • 23.3° Lufttemperatur
  • 19.0° Västerdalälven
  • 19.5° Vanån

Hållbarhet och miljö

Ett hållbart evenemang

Vi delar stiftelsen Håll Sverige Rents vision om att vårt land ska vara ”ett skräpfritt Sverige”. Tillsammans med deltagare och besökare eftersträvar vi att förverkliga och bibehålla denna vision i vårt arrangemang. Vansbrosimningen var mellan åren 2012-2018 ett Miljömärkt Event enligt stiftelsen Håll Sverige Rents miljöbedömning. Sedan 2019 arbetar vi aktivt tillsammans med En Svensk Klassiker och de andra klassikerloppen (Engelbrektsloppet, Vasaloppet, Vätternrundan och Lidingöloppet) enligt FNs Globala Klimatmål för att vara ett hållbart evenemang i tiden. Läs mer om vårt gemensamma hållbarhetsarbete här: En Svensk Klassikers hållbarhetsarbete

Vansbrosimningens miljöpolicy

Vår målsättning är att deltagare, övriga besökare samt våra egna funktionärer ska känna delaktighet i att hålla vår natur och bygd så ren som möjligt genom ett aktivt hänsynstagande till naturen i vardagen. Tävlingsbanan, Vanån och Västerdalälven, ska vara den rena källa som alla simmare förväntar sig.

Vi vill uppnå dessa mål genom

  • Utbildning och information om ett aktivt miljöarbete.
  • Samarbete och utbyte med andra miljöaktörer.
  • Minimera avfall i så stor grad som möjligt.
  • Upprätta samarbete med transportföretag för att reducera persontrafiken med egna bilar till evenemanget.
  • Följa upp och förbättra vårt miljömål genom ett fortsatt strukturerat och planerat arbete.

Res grönare!

Vi uppmanar deltagare och besökare att i största möjliga mån resa kollektivt eller samåka till vårt evenemang. Info om expressbussar kommer under våren.