fbpx
  • 4.9° Lufttemperatur
  • 0.8° Västerdalälven
  • 0.8° Vanån

Hållbarhet och miljö

Miljömärkt Event

Vi delar stiftelsen Håll Sverige Rents vision om att vårt land ska vara ”ett skräpfritt Sverige”. Tillsammans med deltagare och besökare eftersträvar vi att förverkliga och bibehålla denna vision i vårt arrangemang. Vansbrosimningen är sedan 2012 ett Miljömärkt Event enligt stiftelsen Håll Sverige Rents miljö-bedömning. Miljömärkt Event består av ett antal kriterier i sju olika steg: planering och kommunikation, smarta inköp, avfall och nedskräpning, transporter, mat och dryck, energi och klimat samt ett eget valt område.

Vansbrosimningens miljöpolicy

Vår målsättning är att deltagare, övriga besökare samt våra egna funktionärer ska känna delaktighet i att hålla vår natur och bygd så ren som möjligt genom ett aktivt hänsynstagande till naturen i vardagen. Tävlingsbanan, Vanån och Västerdalälven, ska vara den rena källa som alla simmare förväntar sig.

Vi vill uppnå dessa mål genom

  • Utbildning och information om ett aktivt miljöarbete.
  • Samarbete och utbyte med andra miljöaktörer.
  • Minimera avfall i så stor grad som möjligt.
  • Upprätta samarbete med transportföretag för att reducera persontrafiken med egna bilar till evenemanget.
  • Följa upp och förbättra vårt miljömål genom ett fortsatt strukturerat och planerat arbete.

Res grönare!

Vi uppmanar deltagare och besökare att i största möjliga mån resa kollektivt eller samåka till vårt evenemang. Expressbussar trafikerar Vansbro från Stockholm, Enköping, Västerås och Örebro under simmarhelgen. Swebus expressbussar klassas som "Bra Miljöval" sedan 2009.

Läs mer