fbpx
  • 5.6° Lufttemperatur
  • 13.6° Västerdalälven
  • 19.5° Vanån

God Jul!

Istället för julkort har vi valt att stödja Naturskyddsföreningens projekt Viva Vatten. Viva Vatten är ett projekt som arbetar för friskare vatten och ökad biologisk mångfald i Svenska vatten. Det är nämligen så att våra grunda vatten – havsvikar, sjöar och åar – hör till Sveriges mest artrika livsmiljöer. Men tyvärr hotas dessa miljöer av mänsklig påverkan som vattenkraftdammar, bryggor och muddring. Övergödning, försurning och miljögifter i hav och sjöar är storskaliga miljöproblem som kräver nationella och internationella lösningar. I Viva vatten-projektet vill Naturskyddsföreningen, som kontrast till detta, lyfta småskaliga åtgärder som man faktiskt kan genomföra med relativt enkla medel för att förbättra vattenmiljön.

För oss på Vansbrosimningen är våra Svenska vatten självklart otroligt viktiga och därför går vår julklapp i år till projektet Viva Vatten. Vill du också ge en julgåva till djur och natur? Klicka här: https://www.naturskyddsforeningen.se/julgava

God Jul!