fbpx
  • 5.6° Lufttemperatur
  • 13.6° Västerdalälven
  • 19.5° Vanån

Deltagarna tyckte till om Vansbrosimningen 2014

Efter årets evenemang fick slumpvis anmälda deltagare till Vansbrosimningen, Vansbro Öppen Älv, Vansbro Halvsim och Vansbro Tjejsim svara på en enkät om loppet de deltagit i. Syftet är att vi som jobbar med evenemanget kan ta reda på vad  du som deltagare tycker om bland annat anmälningsrutinen, service och säkerhetsarrangemanget – för att skapa ett underlag som vi kan använda för evenemangsutveckling.Marknadskraft enkät

Undersökningen i korta drag

  • Enkäten skickades ut till deltagare i Vansbrosimningen, Vansbro Öppen Älv, Vansbro Halvsim och Vansbro Tjejsim.
  • Totalt skickades enkäten till 5765 personer varav 3028 svarade och totalt gav en svarsfrekvens på 53 %.
  • Majoriteten är nöjd med loppet; 84 procent har ett positivt eller mycket positivt helhetsintryck.
  • Sett till från 2013 har dock helhetsintrycket gått ner och kommer framförallt från Vansbrosimningens deltagare, där andelen positiva respondenter gått från 92 procent förra året till 72 procent i år. Samma tapp syns i säkerhetsfrågan där deltagarna i Vansbrosimningen och i Öppen Älv är mest negativa.
  • Gott betyg får ”Arrangörens säkerhetsarrangemang”, ”Service och bemötande från personal/funktionärer”, ”Att det går smidigt att anmäla sig” – samtliga fick 97 %.
  • Punkter för förbättring är Mässan (66 %), Maten efter loppet (62 %)och Andra deltagares säkerhetstänk/hänsynstagande (53 %).
  • Betydligt fler deltagare upplevde i år att Vansbrosimningen är ett miljömedvetet arrangemang än förra året.

Enkätundersökningen utfördes av Marknadskraft.

Nya startrutiner

Efter årets evenemang har vi fokuserat på vilka förbättringar vi kan göra redan till nästa års tävlingar. Att helhetsintrycket gått ner och att det framförallt kommer från Vansbrosimningens deltagare, ser vi nära kopplingar till effekterna av nedkortningen av loppet. I och med att båda 3000-metersloppen halverades på grund av rådande vattentemperatur blev det fler simmare på samma yta. Bland de öppna kommentarerna är just upplevelsen av ökad trängsel mest frekvent förekommande. Till 2015 har startrutinerna setts över för att förbättra flödet av simmare, som till exempel färre simmare i de tidiga (seedade) startgrupperna, längre startintervall mellan startgrupperna och uppdaterade seedningsregler.

Justerade seedningsregler

Även om vi som arrangör får bra betyg för vårt säkerhetsarrangemang, får andra deltagares säkerhetstänk/hänsynstagande lågt betyg. Det har dessutom sjunkit från 67 % 2012 till 53 % 2014. För att komma runt en del av ”problemet”, utökas de seedade startgrupperna med ytterligare två grupper. Seedningsgränser utgår från föregående tre års placeringar, som sin tur motsvarar en tid i den totala resultatlistan, för att få rätt antal simmare i startgrupperna. Allt för att rätt simmare placeras i rätt grupp. Tanken är att det ska bidra till bättre utrymme för simmare med likartad kapacitet.

Miljöarbete

Vansbrosimningen blev för tredje året i rad ett Miljömärkt Event enligt Håll Sverige Rents kriterier. Till 2014 togs bland annat ett gemensamt grepp tillsammans med övriga klassikerlopp att sorteringskärlen på respektive evenemang skulle se likadana ut för igenkännligheten. Närproducerad mat i största möjliga mån serverades på arenan och deltagare kunde klimatkompensera resan till och från evenemanget via vår hemsida.