Simningsorskat lungödem

Skriven av Admin Vansbrosimningen | 0 kommentarer

Simningsorsakat lungödem (SIPE) är ett tillstånd som innebär att simmaren drabbas av andnöd och/eller hosta. I nuläget pågår studier kring uppkomst och behandling av symptomen.   

Andnings- och luftvägsbesvär har under alla år varit det vanligaste förekommande symptomet som drabbat deltagare, och länge har köldastma misstänkts vara orsaken. Med tiden har dock misstanke kring tecken på simningsorsakat lungödem väckts, efter bland annat samtal med dykare och samlad forskning.

Några typiska symptom för simningsorsakat lungödem (SIPE) är andnöd, hosta, och nedsatt fysisk kapacitet under själva simningen, eller i anslutning till avslutad aktivitet. Man behöver inte drabbas av alla symptom, men andnöd och hosta förekommer nästan alltid. De riskfaktorer som diskuteras är bland annat vattnets temperatur, trånga våtdräkter, utebliven uppvärmning, samt högt blodtryck. Undersökningen kring simningsorsakat lungödem är pågående, i nuläget finns ingen fullständig kartläggning av riskfaktorerna, och därför inte heller någon kunskap kring hur man med säkerhet kan förebygga uppkomsten. Någonting som vanligtvis häver symptomen för lungödem är att omedelbart få komma upp ur vattnet och ta av sig våtdräkten. Detta behandlas vanligen sedan med syrgastillförsel och vätskedrivande medel.

Samtliga simmare som uppsökte sjukvårdare under Vansbrosimningens lopp 2016 kunde slutbehandlas på plats och fick också med sig skriftlig information och råd kring fortsatt simträning/tävlande.

Hela artikeln i läkartidningen hittar du här: Simningsorsakat lungödem vid svenska förhållanden otillräckligt studerat

 

 

 

 

 

 


Dela


Kategorier


Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *