fbpx
  • 5.6° Lufttemperatur
  • 13.6° Västerdalälven
  • 19.5° Vanån

Vetenskaplig artikel om simningsorsakat lungödem (SIPE) publicerad  – data från Vansbrosimningen

Sedan 2017 bedrivs forskning om andningsproblem vid simning i öppet vatten under Vansbrosimningen. Målet är att öka kunskapen om simningsorsakat lungödem (SIPE). Forskargruppen utgår från Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna och består av forskare från Region Dalarna, Gävleborg samt Örebro län.

I oktobernumret av tidskriften CHEST publiceras den första internationella artikeln utifrån data insamlade under Vansbrosimningen 2018 och 2019. Artikeln presenterar hur diagnosen SIPE kan ställas av sjukvårdspersonal genom att lyssna efter karaktäristiska ”rassel” på lungorna och mäta syrgasmättnad. I studien utfördes ultraljud av lungorna på alla som drabbats av andningsbesvär, för att fastställa om de hade lungödem.

Simningsorsakat lungödem (SIPE) är ovanligt och endast ca. 0,5% av simmare drabbas under Vansbrosimningen. SIPE går oftast över inom några timmar vid rätt behandling.

Forskargruppen vill tacka alla simmare och funktionärer som deltagit i studien, samt Vansbrosimningens organisation för gott samarbete kring forskningen.

Läs artikeln här: Swimming-Induced Pulmonary Edema – Diagnostic Criteria Validated by Lung Ultrasound